komunikatPrzypominamy po raz kolejny, że wszystkie szkoły biorące udział w rozgrywkach organizowanych przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie (rejony, półfinały i finały wojewódzkie) zobowiązane są wpłacić roczną zryczałtowaną opłatę startową w wysokości 50 zł za udział w zawodach w 1 kategorii rozgrywek lub 80 zł za udział w więcej niż 1 kategorii rozgrywek (np. ID + IMS).
Opłatę należy uregulować do dnia pierwszego udziału szkoły w zawodach ponadpowiatowych w kasie Związku lub wpłacić na konto PW SZS w Rzeszowie: NRB 57 1160 2202 0000 0001 9207 1127.

primi sui motori con e-max