komunikatInformujemy, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2018 roku. W naszym województwie o ponowny status Operatora Wojewódzkiego tego programu ubiegać się będzie Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie.

Główne warunki realizacji programu:
- program będzie realizowany w dwóch edycjach; luty - czerwiec i wrzesień – grudzień 2018 r.,
- uczestnikami zadania mogą być wyłącznie uczniowie szkół dla dzieci i młodzieży – szkół   podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
- grupa ćwiczebna musi się składać z min 15 uczestników;
- w jednej szkole mogą powstać maksymalnie 2 grupy ćwiczebne;
- zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika;
- w przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy);
- osobami prowadzącymi zajęcia mogą być wyłącznie nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;
- zajęcia sportowe z jedną grupą może realizować maksymalnie 2 nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;
- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe w grupach ćwiczebnych w wysokości 40 zł za jedną jednostkę zajęć (60 minut);
- podmiot realizujący zadanie zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego;
- uczestnikami zajęć powinni być uczniowie niebiorący udziału w zajęciach sportowych prowadzonych w klubach sportowych;
- uczestnicy zajęć – uczniowie nie mogą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach;


Termin zgłoszeń do PW SZS w Rzeszowie - do dnia 5 stycznia 2018 roku.

Wszystkie szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie: https://www.msit.gov.pl/.

primi sui motori con e-max