komunikatNa stronie utworzony został panel AKTUALNE KLASYFIKACJE, w którym zamieszczane będą klasyfikacje punktowe Powiatowego Współzawodnictwa Sportowego Szkół dla wszystkich kategorii wiekowych. Klasyfikacje te będą systematycznie aktualizowane. W przypadku wątpliwości dotyczących punktacji prosimy o kontakt w celu naniesienia ewentualnych korekt.

primi sui motori con e-max