komunikatW związku z licznym telefonami odnośnie przełożenia zawodów piłkarskich informujemy:

1) Decyzje o tym czy jakiekolwiek zawody piłkarskie, które w tym roku szkolnym zostały jeszcze do rozegrania zostaną przesunięte, będą podjęte w poniedziałek tj. 5 czerwca (po rozmowach z nauczycielami wf-u przed trójbojem la) i zostaną niezwłocznie upublicznione na stronie. Do tego czasu takich decyzji z pewnością nie będzie i w tym momencie obowiązują te terminy, które są na stronie!

2) Nie ma technicznej i organizacyjnej możliwości, by terminy rozegrania zawodów dopasować każdej szkole czy indywidualnie każdemu nauczycielowi. Niestety, ale muszą to zrozumieć nauczyciele, jak i dyrektorzy szkół!

3) Na rozegranie zawodów gminnych jest zawsze duży zapas czasu. Przypominamy, że kalendarze z terminami imprez są opracowane i upubliczniane we wrześniu oraz styczniu każdego roku szkolnego!

4) W ubiegłym roku szkolnym na stronie była wzmianka, że przesuwanie zawodów może być tylko w kilku przypadkach:

- na prośbę organizatora - Starostwo Powiatowe w Brzozowie,

- na prośbę współorganizatora - szkoła gdzie odbywają się zawody,

- na prośbę szkoły startującej w zawodach - w przypadku zdublowania się zawodów, ale tylko zawodów z pionu SZS.

Pomimo takiego komunikatu do tej pory nie było i w dalszym ciągu nie jest to respektowane przez nauczycieli!  W przyszłym roku szkolnym jednak tylko pod tymi warunkami będą mogły być zawody przesunięte!

5) Z pewnością od nowego roku szkolnego nie będzie przesuwania żadnych zawodów z powodów: wycieczka szkolna, wyjazd do kina (teatru), rekolekcje, nie zdążenie z rozegraniem eliminacji gminnych, wizyty u lekarza nauczyciela bądź zawodnika - ucznia, itp...

primi sui motori con e-max