REGULAMIN PUNKTACJI WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ
W RAMACH POWIATOWEGO KALENDARZA SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH W BRZOZOWIE

1.Współzawodnictwo Sportowe Szkół obejmuje imprezy objęte Powiatowym i Wojewódzkim Kalendarzem Szkolnych Imprez Sportowych.

2.Na szczeblu powiatu wprowadza się następującą punktację:

GRY ZESPOŁOWE
1 miejsce – 30,0 pkt.
2 miejsce – 20,0 pkt.
3 miejsce – 15,0 pkt.
4 miejsce – 10,0 pkt.
5-6 miejsce – 7,5 pkt.
pozostałe – 5,0 pkt.
miejsca „dzielone” (ex aequo 3 miejsce) – 12,5 pkt.

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA W LA
1 miejsce – 3,0 pkt.
2 miejsce – 2,0 pkt.
3 miejsce – 1,0 pkt.

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE
1 miejsce – 6,0 pkt.
2 miejsce – 5,0 pkt.
3 miejsce – 4,5 pkt.
4 miejsce – 4,0 pkt.
5 miejsce – 3,5 pkt.
6 miejsce – 3,0 pkt.
7 miejsce – 2,5 pkt.
8 miejsce – 2,0 pkt.
9 miejsce – 1,5 pkt.
10 miejsce – 1,0 pkt.

3.Oprócz punktów zdobytych na szczeblu powiatu do klasyfikacji ogólnej doliczane będą dodatkowo punkty z zawodów wyższego szczebla (rejonowe, półfinałowe, finałowe) wg punktacji (Załącznik nr 1).

4.Dyscypliny: szachy indywidualne, pływanie indywidualne i indywidualne mistrzostwa w tenisie stołowym nie wliczane będą do punktacji, ponieważ są to konkurencje spoza Powiatowego Kalendarza Szkolnych Imprez Sportowych.


(Załącznik Nr 1)
/PUNKTACJA WOJEWÓDZKA/


1.Za udział i miejsca w zawodach na szczeblu województwa wprowadza się następującą punktację:

GRY ZESPOŁOWE
1 miejsce – 40,0 pkt.
2 miejsce – 35,0 pkt.
3 miejsce – 30,0 pkt.
miejsca 4–6 – 20,0 pkt.
miejsca 7–12 – 15,0 pkt.
miejsca 13–18 – 10,0 pkt.
miejsca 19–25 – 5,0 pkt.
pozostałe – 2,0 pkt.

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA W LA
1 miejsce – 6,0 pkt.
2 miejsce – 5,0 pkt.
3 miejsce – 4,0 pkt.
miejsca 4–5 – 3,5 pkt.
miejsca 6–8 – 3,0 pkt.
miejsca 9–12 – 2,5 pkt.
miejsca 13–16 – 2,0 pkt.
miejsca 17–25 – 1,5 pkt.
pozostałe – 1,0 pkt.

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE
1 miejsce – 10,0 pkt.
2 miejsce – 9,0 pkt.
3 miejsce – 8,0 pkt.
4 miejsce – 7,0 pkt.
5 miejsce – 6,0 pkt.
6 miejsce – 5,0 pkt.
miejsca 7-10 – 4,0 pkt.
miejsca 11-20 – 3,0 pkt.
miejsca 21-30 – 2,5 pkt.
miejsca 31-50 – 2,0 pkt.
miejsca 51-70 – 1,5 pkt.
pozostałe – 1,0 pkt.

primi sui motori con e-max