REGULAMIN PUNKTACJI POWIATOWEGO
WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

1. Powiatowe Współzawodnictwo Sportowe Szkół obejmuje imprezy objęte Powiatowym i Wojewódzkim Kalendarzem Szkolnych Imprez Sportowych.

2. Na szczeblu powiatu wprowadza się następującą punktację:

GRY ZESPOŁOWE
1 miejsce – 30,0 pkt.
2 miejsce – 20,0 pkt.
3 miejsce – 15,0 pkt.
4 miejsce – 10,0 pkt.
5-6 miejsce – 7,5 pkt.
pozostałe – 5,0 pkt.
miejsca „dzielone” (ex aequo 3 miejsce) – 12,5 pkt.

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA W LA
1 miejsce – 3,0 pkt.
2 miejsce – 2,0 pkt.
3 miejsce – 1,0 pkt.
miejsca „dzielone” (ex aequo 2 miejsce) – 1,5 pkt.

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE / INDYWIDUALNE PŁYWANIE
1 miejsce – 6,0 pkt.
2 miejsce – 5,0 pkt.
3 miejsce – 4,5 pkt.
4 miejsce – 4,0 pkt.
5 miejsce – 3,5 pkt.
6 miejsce – 3,0 pkt.
7 miejsce – 2,5 pkt.
8 miejsce – 2,0 pkt.
9 miejsce – 1,5 pkt.
10 miejsce – 1,0 pkt.

3. Dyscypliny indywidualne: szachy, pływanie, tenis stołowy oraz biegi przełajowe nie wlicza się do punktacji. W przypadku indywidualnych biegów przełajowych i indywidualnego pływania (podobnie jak w klasyfikacji wojewódzkiej) doliczane będą punkty tylko dla zawodników startujących indywidualnie.

4. Do punktacji powiatowej będzie wliczana piłka nożna halowa chłopców.

5. W rach zespołowych, w przypadku zgłoszenia do zawodów powiatowych tylko jednej drużyny, do punktacji będzie wliczone połowę punktów za I miejsce tj. 15 pkt., o ile drużyna ta wystąpi w zawodach wyższego szczebla.

6. Do ustalenia klasyfikacji końcowej Powiatowego Współzawodnictwa Sportowego Szkół doliczać się będzie dodatkowo punkty z punktacji wojewódzkiej (Załącznik).

 

 

(Załącznik do REGULAMIN PUNKTACJI POWIATOWEGO
WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ)


PUNKTACJA WOJEWÓDZKA

1. Na szczeblu województwa wprowadza się następującą punktację:

GRY ZESPOŁOWE
1 miejsce – 40,0 pkt.
2 miejsce – 35,0 pkt.
3 miejsce – 30,0 pkt.
miejsca 4-6 – 20,0 pkt.
miejsca 7-12 – 15,0 pkt.
miejsca 13-18 – 10,0 pkt.
miejsca 19-25 – 5,0 pkt.
pozostałe – 2,0 pkt.

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA W LA
1 miejsce – 6,0 pkt.
2 miejsce – 5,0 pkt.
3 miejsce – 4,0 pkt.
miejsca 4-5 – 3,5 pkt.
miejsca 6-8 – 3,0 pkt.
miejsca 9-12 – 2,5 pkt.
miejsca 13-16 – 2,0 pkt.
miejsca 17-25 – 1,5 pkt.
pozostałe – 1,0 pkt.

FESTIWAL SZTAFET
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA W LA x 2
    1 miejsce – 12,0 pkt.
    2 miejsce – 10,0 pkt.
    itd…    

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE / INDYWIDUALNE PŁYWANIE
1 miejsce – 10,0 pkt.
2 miejsce – 9,0 pkt.
3 miejsce – 8,0 pkt.
4 miejsce – 7,0 pkt.
5 miejsce – 6,0 pkt.
6 miejsce – 5,0 pkt.
miejsca 7-10 – 4,0 pkt.
miejsca 11-20 – 3,0 pkt.
miejsca 21-30 – 2,5 pkt.
pozostałe – 2,0 pkt.

primi sui motori con e-max