REGULAMIN PUNKTACJI POWIATOWEGO
WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

1. Powiatowe Współzawodnictwo Sportowe Szkół obejmuje imprezy objęte Powiatowym i Wojewódzkim Kalendarzem Szkolnych Imprez Sportowych.

2. Na szczeblu powiatu wprowadza się następującą punktację:

GRY ZESPOŁOWE
1 miejsce – 30,0 pkt.
2 miejsce – 20,0 pkt.
3 miejsce – 15,0 pkt.
4 miejsce – 10,0 pkt.
5-6 miejsce – 7,5 pkt.
miejsca „dzielone” (ex aequo 3 miejsce) – 12,5 pkt.

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA W LA
1 miejsce – 3,0 pkt.
2 miejsce – 2,0 pkt.
3 miejsce – 1,0 pkt.
miejsca „dzielone” (ex aequo 2 miejsce) – 1,5 pkt.

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE / INDYWIDUALNE PŁYWANIE
1 miejsce – 6,0 pkt.
2 miejsce – 5,0 pkt.
3 miejsce – 4,5 pkt.
4 miejsce – 4,0 pkt.
5 miejsce – 3,5 pkt.
6 miejsce – 3,0 pkt.
7 miejsce – 2,5 pkt.
8 miejsce – 2,0 pkt.
9 miejsce – 1,5 pkt.
10 miejsce – 1,0 pkt.

3. Dyscypliny indywidualne: szachy, pływanie, tenis stołowy oraz biegi przełajowe nie wlicza się do punktacji. W przypadku indywidualnych biegów przełajowych i indywidualnego pływania (podobnie jak w klasyfikacji wojewódzkiej) doliczane będą punkty tylko dla zawodników startujących indywidualnie.

4. Do punktacji powiatowej będzie wliczana piłka nożna halowa.

5. Do ustalenia klasyfikcji końcowej Powiatowego Współzawodnictwa Sportowego Szkół doliczać się będzie dodatkowo punkty z punktacji wojewódzkiej (Załącznik).

 

 

 

(Załącznik do

REGULAMIN PUNKTACJI POWIATOWEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ)

PUNKTACJA WOJEWÓDZKA

1. Na szczeblu województwa wprowadza się następującą punktację:

GRY ZESPOŁOWE
1 miejsce – 40,0 pkt.
2 miejsce – 35,0 pkt.
3 miejsce – 30,0 pkt.
miejsca 4-6 – 20,0 pkt.
miejsca 7-12 – 15,0 pkt.
miejsca 13-18 – 10,0 pkt.
miejsca 19-25 – 5,0 pkt.
pozostałe – 2,0 pkt.

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA W LA
1 miejsce – 6,0 pkt.
2 miejsce – 5,0 pkt.
3 miejsce – 4,0 pkt.
miejsca 4-5 – 3,5 pkt.
miejsca 6-8 – 3,0 pkt.
miejsca 9-12 – 2,5 pkt.
miejsca 13-16 – 2,0 pkt.
miejsca 17-25 – 1,5 pkt.
pozostałe – 1,0 pkt.

FESTIWAL SZTAFET
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA W LA x 2
np. 1 miejsce – 12,0 pkt.
2 miejsce – 10,0 pkt.
itd…

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE / INDYWIDUALNE PŁYWANIE
1 miejsce – 10,0 pkt.
2 miejsce – 9,0 pkt.
3 miejsce – 8,0 pkt.
4 miejsce – 7,0 pkt.
5 miejsce – 6,0 pkt.
6 miejsce – 5,0 pkt.
miejsca 7-10 – 4,0 pkt.
miejsca 11-20 – 3,0 pkt.
miejsca 21-30 – 2,5 pkt.
pozostałe – 2,0 pkt.

primi sui motori con e-max