komunikatKomunikat ze strony Podkarpackiego Wojewódzkiego SZS w Rzeszowie.

Mimo trwających jeszcze wakacji codziennie mamy po kilka telefonów w sprawie SYSTEMU REJESTRACJI SZKÓŁ. Wielu nauczycieli już chce uzupełniać dane swoich szkół.
Po kilkutygodniowej przerwie związanej z przebudową, aktualizacją i konserwacją już rozpoczął działanie System Rejestracji Szkół - platforma zgłoszeniowa dla szkół do zawodów wszystkich szczebli organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy.
Zmiany w systemie, w porównaniu z ubiegłym rokiem są niewielkie. Przypominamy, że:
•    Każda szkoła chcąca wziąć udział w jakichkolwiek zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy na wszystkich szczeblach rozgrywek musi zarejestrować się w Systemie www.srs.szs.pl do dnia 30.09.2018 r.
•    Podobnie jak w ubiegłym roku, szkoły, które chcą zgłosić się do więcej niż jednej kategorii rozgrywek (Igrzyska Dzieci dla klas VI i młodszych, Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla klas VII i VIII SP i klas III gimnazjów oraz Licealiady Młodzieży) muszą założyć dla każdej kategorii osobne konta (inne adresy mailowe).
•    Przy pierwszym logowaniu należy uzupełnić:
o    nazwę skróconą szkoły,
o    typ - kategorię rozgrywek,
o    ilość uczniów,
o    wstępnie dyscypliny w których szkoła zamierza wziąć udział w roku szkolnym 2018/2019,
o    oraz inne dane, jeżeli się zmieniły (adres, telefon, nazwisko dyrektora szkoły).
•    Żeby zapisać reprezentację szkoły do konkretnych zawodów (dyscyplina i konkretny etap zawodów) należy wpisać dane uczniów - reprezentantów szkoły. UWAGA!!! w związku z RODO nauczyciel wprowadzające dane ucznia oświadcza, że posiada zgodę jego rodziców na przetwarzanie danych i wizerunku na potrzeby współzawodnictwa sportowego szkół (imię, nazwisko, rocznik, szkoła i ew. przynależność klubowa).
•    Informujemy, że zawodnik niewpisany poprzez SRS do konkretnych zawodów nie może brać udziału w zawodach. Jeżeli jednak organizator dopuści takiego zawodnika do udziału, to nie będzie on ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków polisą SZS. Również SZS nie ubezpiecza imprez nie zgłoszonych do SRS na każdym szczeblu rozgrywek (także zawodów gminnych).

primi sui motori con e-max