komunikatSzanowni Państwo.

Informujemy, że Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2022 roku.

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie stara się ponownie uzyskać status Operatora Wojewódzkiego tego programu.

Główne warunki realizacji programu:

- program będzie realizowany w dwóch edycjach: luty-czerwiec i wrzesień-grudzień 2022 r.;
- uczestnikami zadania mogą być dzieci i młodzież - uczniowie szkół dziennych wszystkich typów;
- grupa ćwiczebna musi się składać z min 15 uczestników;
- w jednej szkole (do 300 uczniów) mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy, a w szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej (w miarę przyznanych środków);
- zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika tj. łącznie każda grupa powinna przeprowadzić 70 godzin zajęć;
- w przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy);
- osobami prowadzącymi zajęcia mogą być wyłącznie nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;
- zajęcia sportowe z jedną grupą może realizować wyłącznie 1 nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;
- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe w grupach ćwiczebnych będzie wypłacane na podstawie umowy - zlecenia w wysokości 60 zł za jedną jednostkę zajęć (60 minut);
- podmiot realizujący zadanie zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego, a także przekazania kwoty 250 zł / 1 grupę na częściowe pokrycie kosztów (ok. 5%) realizacji programu;
- uczestnikami zajęć powinni być uczniowie niebiorący udziału w zajęciach sportowych prowadzonych w klubach sportowych; uczestnicy zajęć – uczniowie nie mogą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach.

W 2021 roku projekt „Szkolny Klub Sportowy” realizowany był w 884 grupach we wszystkich 25 powiatach i prawie wszystkich, bo w 156 gminach naszego województwa. Liczymy, że w 2022 roku powstanie przynajmniej 1 grupa w każdej gminie. Do każdej JST w najbliższych dniach wyślemy informację tradycyjną pocztą i drogą e-mailową wraz z drukami zgłoszenia szkół i zbiorczego zgłoszenia organu prowadzącego szkołę. Zgłoszenia zbiorcze organów prowadzących szkoły wraz z podpiętymi zgłoszeniami szkół należy dostarczyć do biura PW SZS w Rzeszowie do 20 stycznia 2022 r.

Na stronie internetowej https://szs.rzeszow.pl/ znajdują się wszystkie załączniki dotyczące programu SKS 2022: założenia programu, zgłoszenie organu prowadzącego szkołę (gminy/powiatu) oraz zgłoszenie szkoły.

Serdecznie zachęcamy wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego do wzięcia udziału w tym programie.

primi sui motori con e-max