komunikatSzanowni Państwo!

Począwszy od dnia 1 grudnia 2023 r. informujemy, że szkoła, która zamierza wystąpić w zawodach powiatowych musi mieć przed zawodami wydrukowane zgłoszenie z Systemu Rejestracji Szkół. Dotychczas, wprawdzie bardzo sporadycznie, ale zdarzały się sytuacje, że szkoła mogła brać udział w zawodach nie mając takiego zgłoszenia. W przypadku gdy szkoła takiego zgłoszenia nie będzie posiadać nie wystąpi w zawodach! Dodatkowo od nowego roku kalendarzowego System Rejestracji Szkół dla zawodów powiatowych będzie zamykany na dzień przed zawodami o godz. 14. Takie zamknięcie Systemu jest już praktykowane od kilku lat w zawodach szczebla ponad powiatowego. Prosimy wszystkich o wyrozumiałość i dostosowanie się do powyższych wymogów.

primi sui motori con e-max